Jak działają systemy sterowania oświetleniem ulicznym?

systemy inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym

Nieodłączną częścią miejskiej infrastruktury jest oświetlenie. Lampy uliczne ustawione wzdłuż chodników i przecinających miasto ruchliwych arterii, słupy wetknięte między parkowe drzewa rozświetlają wieczorny mrok, zapewniając przechodniom poczucie bezpieczeństwa i swobodę, ułatwiają poruszanie się oraz dodają przestrzeni uroku. Każde miasto, niezależnie od jego wielkości, dysponuje rozbudowaną siatką setek lub tysięcy lamp, które będą spełniać swoją funkcję tylko wtedy, kiedy będą włączać się i gasnąć w odpowiednich godzinach. Na czym polega sterowanie oświetleniem ulicznym? Sprawdź!

Nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym

Oświetlenie uliczne rozległych, otwartych przestrzeni wiąże się z ogromnymi nakładami energetycznymi. W trosce o ochronę środowiska naturalnego, zredukowanie kosztów oraz usprawnienie działania sieci urządzeń emitujących światło powstały innowacyjne systemy sterowania oświetleniem ulicznym. Wśród najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie wyróżnić możemy regulatory stand-alone, autonomiczne sieci redukcji mocy oraz telemanagement, czyli systemy inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.

Zaawansowana technologia w służbie miast i miasteczek

Niegdyś popularny system stand-alone, który, w dużym uproszczeniu, polega na umieszczeniu w oprawie lampy statecznika lub urządzenia wyznaczającego tak zwany środek nocy, na podstawie którego redukowana jest moc danej oprawy świetlnej, coraz częściej zostaje zastępowany przez inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym. Najnowsza, zaawansowana technologia pozwala na wygodne kontrolowanie pracy latarni i innych urządzeń oświetleniowych za pomocą komunikacji bezprzewodowej. Innowacyjny system sterowania oświetleniem ulicznym tworzą między innymi lampy i inne oprawy oświetleniowe, sterowniki lokalne zamontowane w każdej oprawie, sterownik centralny umieszczony w szafie oświetlenia ulicznego oraz zaplecze softwarowe (serwer komputerowy, interfejs sterowania, baza danych).

Zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego

Aby przeprowadzić aktualizację czy pełną konfigurację systemu oświetleniowego, wykryć błędy w jego funkcjonowaniu czy pozyskać dokładny raport pracy urządzeń, wystarczy posiadać odpowiednie uprawnienia oraz dysponować sprzętem z dostępem do Internetu. Dzięki telemanagementowi możliwe jest wygodne, ekonomiczne i efektywne zarządzanie oraz monitorowanie nawet bardzo rozbudowanych instalacji.

Autonomiczne sieci redukcji mocy są rozwiązaniem pośrednim między dwoma omówionymi systemami.

Czym jest szafa oświetlenia ulicznego?

„Centrum dowodzenia” nad oświetleniem ulic, parków czy skwerów jest szafa oświetlenia ulicznego – zabezpieczona przed osobami niepożądanymi i nieupoważnionymi do jej obsługi skrzynia. Tego typu urządzenia służą do rozdziału energii, zasilania, rozliczania, zabezpieczania elementów instalacyjnych, w skrócie: sterowania oświetleniem ulicznym. Nowoczesne szafy wyposażone są w systemy umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym bez konieczności manualnej obsługi rozdzielnic. Dzięki cyfrowym programatorom osoby odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie lamp mogą w pełni kontrolować urządzenia przez komputer, szybko reagować na awarie i znosić nieprawidłowości.