Oświetlenie awaryjne – lampa awaryjna LED w służbie bezpieczeństwa

oświetlenie awaryjne

W każdym budynku publicznym niezbędne jest zapewnienie użytkownikom maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa. A jednym z podstawowych elementów, dzięki którym można osiągnąć ten cel, jest oświetlenie awaryjne LED. To dzięki niemu można poradzić sobie z brakiem zasilania, a także uniknąć różnego rodzaju zagrożeń. Sprawdźmy co warto na temat wiedzieć i jak przygotować obiekt, aby był on w stu procentach dostosowany do obowiązujących przepisów.

Co to jest oświetlenie bezpieczeństwa – awaryjne?

Oświetlenie awaryjne to ogólne określenie na różnego rodzaju odmiany oświetlenia, które powinny zostać zamontowane w budynku publicznym w celu zadbania o maksymalne bezpieczeństwo znajdujących się w nim osób. Dzięki niemu, w przypadku awarii zasilania podstawowego, możliwe będzie z jednej strony uniknięcie niebezpiecznych sytuacji i zorganizowanie ewakuacji w sytuacji zagrożenia, a z drugiej – w przypadku braku zagrożenia – możliwe będzie kontynuowanie prowadzonych działań (oświetlenie zapasowe).

Dzięki energooszczędności oraz wysokiej wydajności, szczególnie polecane są dzisiaj oprawy awaryjne LED posiadające certyfikat CNBOP, które mogą być zamontowane w każdym budynku. Więcej o nich w dalszej części artykułu.

Oświetlenie awaryjne – gdzie jest wymagane?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, instalacje oświetlenia awaryjnego, powinny być montowane we wszystkich obiektach budowlanych, w których brak zasilania może doprowadzić do różnego rodzaju zagrożeń, w tym:

 • zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się w budynku,
 • dużego zagrożenia środowiska,
 • poważnych strat materialnych.

Będą to więc budynki kin, teatrów i filharmonii, obiektów, w których znajduje się jednocześnie co najmniej 200 osób, muzea, budynki tymczasowe przeznaczone do imprez dla większej liczby osób, pomieszczenia techniczne i inne.

Oświetlenie awaryjne – przepisy

Aby stworzyć odpowiedni moduł oświetlenia awaryjnego, niezbędnejest zapoznanie się z najważniejszymi przepisami, które zostały spisane w normach oświetlenia awaryjnego PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. Przede wszystkim oprawy awaryjne powinny być zasilane przez niezależne źródło energii, dzięki czemu będą działać w sytuacji, gdy główne zasilanie zostanie z jakiegoś powodu odłączone. Powinny również być wyposażone w wewnętrzny układ testujący, a także zasilacz awaryjny.

Gdzie powinna znaleźć się lampa oświetlenia awaryjnego? Oprawa awaryjna powinna być umieszczona na wysokości minimum 2 m nad podłogą i w określonych miejscach, w tym:

 • przy drzwiach wyjściowych, przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
 • w pobliżu schodów tak, aby każdy ich stopień był odpowiednio oświetlony,
 • w pobliżu sprzętów przeciwpożarowych, punktów pierwszej pomocy i przycisków alarmowych,
 • przy każdej zmianie kierunku i poziomu,
 • przy skrzyżowaniach korytarzy,
 • w pobliżu wszystkich wyjść końcowych, ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa.

Oświetlenie awaryjne dzieli się na ewakuacyjne oraz zapasowe, które może pełnić również rolę ewakuacyjnego (powinno spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju zasilania). W przypadku tego pierwszego, wyróżniamy:

 • oświetlenie strefy otwartej, które jest niezbędne w celu uniknięcia paniki w sytuacji zagrożenia – dzięki niemu możliwe będzie jak najszybsze skierowanie osób znajdujących się w budynku do dróg ewakuacyjnych (jego natężenie powinno wynosić przynajmniej 0,5 lx na poziomie płaszczyzny podłogi),
 • oświetlenie stref wysokiego ryzyka, dzięki któremu możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa osób, mających bezpośredni kontakt z niebezpieczną sytuacją (jego natężenie powinno wynosić przynajmniej 15 lx),
 • oświetlenie dróg ewakuacyjnych, które wskaże jak najkrótszą drogę do wyjścia ewakuacyjnego.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – podstawa bezpieczeństwa w budynku!

Dzięki oświetleniu dróg ewakuacyjnych możliwe jest jak najszybsze wydostanie się z budynku albo znalezienie jak najkrótszej drogi do sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie ewakuacyjne – wymagania

W przypadku tego rodzaju oprawy oświetlenia awaryjnego LED, niezbędne jest dopasowanie natężenia oświetlenia do szerokości dróg ewakuacyjnych. Jeżeli więc jest to szerokość do 2 m, natężenie na podłodze względem środkowej linii drogi powinno wynosić co najmniej 1 lx. Na centralnym pasie drogi, który obejmuje nie mniej niż połowę jej szerokości, natężenie powinno wynosić co najmniej połowę danej wartości.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Od prawidłowego działania oprawy oświetlenia awaryjnego zależy często zdrowie i życie osób znajdujących się w budynku. Dlatego też w celu uniknięcia jego awarii, niezbędne jest dokonywanie cyklicznych kontroli sprawności oświetlenia oraz jego pomiarów. Powinni zajmować się tym specjaliści, dzięki którym wszelkie instalacje zostaną odpowiednio dostosowane do obowiązujących norm.

Dlaczego lampa awaryjna LED to najlepsze rozwiązanie?

Najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich obiektów, w których wymaganie jest zainstalowanie oświetlenia awaryjnego, są oprawy awaryjne LED, które posiadają stosowny certyfikat CNBOP. Lampy ledowe są polecane z kilku powodów, przede wszystkim:

 • są energooszczędne, dając możliwość znacznego obniżenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie – zmniejszenia kosztów,
 • posiadają o wiele większą żywotność od żarówek tradycyjnych – mogą działać nawet przez 5-7 lat,
 • są przyjazne środowisku – nie zawierają szkodliwych substancji i nie oddają ciepła, promieniowania UV czy podczerwonego,
 • posiadają różne parametry, dzięki czemu łatwo dopasować je do konkretnych potrzeb w danym obiekcie,
 • lampa oświetlenia awaryjnego LED nie musi się rozgrzewać i daje maksymalne natężenie światła bezpośrednio po włączeniu.

Oczywiście nie można zapominać o tym, by moduł awaryjny LED dopasowany był do aktualnie obowiązujących norm – musi więc posiadać odpowiednie natężenie, a lampy powinny być rozmieszczone w konkretnych miejscach (o których pisaliśmy wcześniej). Wtedy będziesz mieć pewność, że w budynku będzie bezpiecznie nawet w sytuacji zagrożenia.